ogloszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo?

– grupa jest przeznaczona dla uczniów klas VI-VIII
– dla młodzieży zgłaszającej trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji
– dla młodzieży zmagającej się z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, niską samooceną, depresją, tendencją do myśli samobójczych, samookaleczeń, zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość)
– dla młodzieży mającej problemy ze zrozumieniem siebie

Celem zajęć jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, samooceny, nabywanie umiejętności konstruktywnej komunikacji i podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, emocjami, rozwijania własnych potencjałów.

Kiedy ?

Zajęcia planowane są na przełomie październik/listopad, raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych

Gdzie ?

Zajęcia odbywać się będą w sali terapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach

Prowadzący:

Beata Adamczyk- dyrektor Poradni, pedagog

Monika Kawiatek-Duszak- pedagog, doradca zawodowy

Anna Kasztelan-psycholog

Kontakt w sprawie zapisów:

Nr tel.: 82 566 80 88