Spotkanie dla specjalistów placówek oświatowych w ramach sieci współpracy i samokształcenia
W dniu 26 października 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach zorganizowała spotkanie dla specjalistów placówek oświatowych w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
Podczas spotkania przedstawiono założenia i zasady działania sieci współpracy między specjalistami a Poradnią oraz zapoznano uczestników z ofertą Poradni na rok szkolny 2021/2022.
Pracownicy Poradni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom placówek oświatowych, przygotowali następujące wystąpienia:

1. Wpływ japońskiej popkultury na zachowania dzieci i młodzieży - anime, manga - p. Beata Adamczyk -Dyrektor PPP w Pławanicach
2. Depresja - jak rozpoznawać,jak interweniować? - p. Anna Pawłoś – psycholog
3. Zasady przeprowadzania przez szkoły Wczesnej Interwencji Kryzysowej - p. Anna Pawłoś - psycholog, p. Monika Kwiatek-Duszak - pedagog, doradca zawodowy
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zadanie statutowe szkoły - p. Monika Kwiatek-Duszak -pedagog, doradca zawodowy.

Podczas spotkania specjaliści szkół mieli możliwość dzielenia się doświadczeniem i wiedzą, a także omówienia indywidualnych problemów zwiazanych z funkcjonowaniem uczniów w szkołach i uzyskania wsparcia w zakresie podejmowania w tym zakresie działań zmierzających do rozwiązania.