Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach

w okresie wakacji, tj. od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

będzie czynna w godzinach 8.00 - 12.00