Deklaracja dostępności ppp-plawanice.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ppp-plawanice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.02.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.01. Oświadczenie zaktualizowano dnia 2023.03.29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • widoczny fokus;
 • wyróżnienie odnośników;
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 5668088. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach, Pławanice 75, 22-113 Kamień

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej. Przed budynkiem znajduje się duży parking, na których brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych, również dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż parkingu, po jego lewej stronie znajduje się chodnik dla pieszych. Do budynku prowadzi jedno wejście, które znajduje się od strony parkingu.

  Przed wejściem są trzystopniowe schody oraz podjazd dla osób z problemami motorycznymi i niepełnosprawnych, korzystających z wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 150 cm, otwierane ręcznie prowadzą do małego wiatrołapu, z którego przez kolejne dwuskrzydłowe drzwi o tej samej szerokości przechodzi się do korytarza. W wiatrołapie znajduje się stacja do dezynfekcji rak. Nad wejściem brak jest głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  Pomieszczenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pławanicach dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Do wszystkich pomieszczeń wchodzi się z głównego korytarza. Bez barier architektonicznych wchodzi się do wszystkich pomieszczeń niezbędnych dla interesantów: sekretariatu, gabinetów terapeutycznych, gabinetu dyrektora i toalet. Na korytarzu po 32 m. od wejścia znajduje się kolejny podjazd dla wózków inwalidzkich, a 7 m. dalej trzystopniowe schody obok podjazdu.

  Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na po lewej stronie korytarza tuż za podjazdem dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu poradni jest przewijak dla niemowląt.

  Na końcu korytarza znajduje się wyjście ewakuacyjne.

  W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pławanicach znajduje się pętla indukcyjna, nie ma jednak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wszystkie pomieszczenia są oznakowane w formie tablic z oznaczeniami numerycznymi i imiennymi.

   

  Aplikacje mobilne

  brak aplikacji mobilnych