Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni – samodzielna praca starszych uczniów:

 I. Przygotowanie:

 1. Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.

 2. Powtórz i utrwal zasady pisowni.

 3. Na końcu zeszytu załóż „Słowniczek trudnych wyrazów”.

 II. Pisanie z pamięci – codziennie:

 1. Przeczytaj uważnie wybrany przez siebie lub wskazany przez nauczyciela fragment tekstu (około 4 – 5 zdań niezbyt długich, po około 5 wyrazów w zdaniu).

 2. Przeczytaj pierwsze zdanie, zapamiętując tekst i pisownię wyrazów. Uzasadnij pisownię trudnych wyrazów.

 3. Powiedz tekst z pamięci.

 4. Przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś.

 5. Napisz tekst z pamięci.

 6. Sprawdź zapis i nanieś poprawki.

 7. Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki.

 8. Zakryj zdanie wzorcowe i napisane.

 9. Napisz powtórnie to samo zdanie.

10. Sprawdź zapis.

III. Poprawa błędów

1. Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię.

 2. Wyrazy te zastosuj w krzyżówce. Ułóż z nimi zdania. Utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych. Wykonaj ćwiczenia utrwalające pisownię.

 3. Wpisz je do „Słowniczka trudnych wyrazów” (na końcu zeszytu).

 IV. Sprawdzian – co tydzień

 1. Pracuj codziennie, zapisując datę przy wykonanych ćwiczeniach.

 2. Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które codziennie pisałeś.

 3. Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio i popraw je (według wzoru).

Z zasobów Internetu