PEDAGODZY

 • Beata Adamczyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach
 • Aneta Jurczuk
 • Monika Kwiatek-Duszak
 • Bożena Maszczak-Ożóg

 

PSYCHOLOGOWIE

 • Anna Kasztelan
 • Anna Pawłoś - koordynator do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tel. 82 5668088
 • Paulina Pawłowicz-Szkop

 

LOGOPEDZI

 • Marta Biesiada
 • Agnieszka Ryszkiewicz
 • Małgorzata Wojciechowska
 • Katarzyna Ziarek

 

DORADCY ZAWODOWI

 • Beata Adamczyk
 • Monika Kwiatek-Duszak

Specjaliści

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Psycholodzy

Anna Kasztelan

8-12

12-16

(11-12)

12-16

8-12

8-12

-

Anna Pawłoś

12-16

(1120-1200)

8-12

8-12

12-16

(1140-1200)

8-12

-

Paulina Pawłowicz-Szkop

8-12

8-12

12-16

(11-12)

8-12

12-16

-

Pedagodzy

Aneta Jurczuk

8-12

8-12

12-16

12-16

8-12

(12-13)

-

Bożena Maszczak-Ożóg

12-16

(11-12)

8-12

8-12

8-12

12-16

-

Pedagog/ doradca zawodowy

Beata Adamczyk 14-16 13-16 - 14-16 9-12

-

Monika Kwiatek-Duszak

1130-1630

(1030-1100)

8-11 1230-1630 12-16

8-12

(1230-1300)

-

Logopedzi

Marta Biesiada

-

-

-

-

16-19

8-15

(15-16 co 2 tygodnie)

Agnieszka Ryszkiewicz

12-16

8-14

(14-15)

11-16

8-14

8-12

-

Małgorzata Wojciechowska

-

8-11

-

14-16

14-19

(1330-14 co tydzień)

-

Katarzyna Ziarek

8-12

(12-1230 co tydzień)

-

-

8-1330

8-1330

-

W nawiasach zostały ujęte godziny dostępności nauczycieli na dodatkowe konsultacje w poradni zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005). Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty – osobiście lub telefonicznie.