PEDAGODZY

 • Beata Adamczyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach
 • Aneta Jurczuk
 • Monika Kwiatek-Duszak
 • Bożena Maszczak-Ożóg

 

PSYCHOLOGOWIE

 • Anna Kasztelan
 • Anna Pawłoś - koordynator do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tel. 82 5668088
 • Paulina Pawłowicz

 

LOGOPEDZI

 • Sylwia Oleszek
 • Zofia Medecka
 • Agnieszka Ryszkiewicz

 

DORADCY ZAWODOWI

 • Beata Adamczyk
 • Monika Kwiatek-Duszak