Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach, wcześniej w Dubience, działa od 1 września 1993 roku. Została założona przez Chełmskiego Kuratora Oświaty.

Do roku 2002 poradnia mieściła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Następnie  klienci byli przyjmowani w pomieszczeniach internatu szkoły. Od 2012 roku poradnię ponownie przeniesiono na I piętro budynku szkoły, a we wrześniu 2018 roku do budynku internatu LO w Dubience. Od 2021 r. Poradnia mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej w Pławanicach.

Placówką od momentu jej powstania do 31 maja 2016 roku kierowała Pani Anna Daniluk, natomiast od 1 września 2016 r. została wicedyrektorem Zespołu Szkół w Dubience ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 1 września 2020 r. dyrektorem poradni została Pani Beata Adamczyk.

Z dniem 1 września 2015 r. Poradnia została włączona do Zespołu Szkół w Dubience.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Rady Powiatu w Chełmie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience została wyłączona z Zespołu Szkół w Dubience, a z dniem 1 stycznia 2021 r. przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pławanicach.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną testotekę, a także wiele ciekawych pozycji książkowych, z których mogą korzystać nie tylko pracownicy naszej poradni, ale także uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Pedagodzy poradni prowadzą terapię z dziećmi i młodzieżą przy pomocy EEG Biofeedback. Jest to nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem, do obserwacji i stymulacji aktywności mózgu podczas zajęć. Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne, filmy, elektroniczne puzzle) sprawia, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dla dziecka ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. EEG Biofeedback to naukowa metoda zwiększania możliwości mózgu. Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, a także organizację pracy, jej właściwe planowanie, uczy relaksacji i wewnętrznego wyciszenia.

Poradnia posiada nowoczesny sprzęt do diagnozy i rozwoju podstawowych funkcji poznawczych uczniów z trudnościami w uczeniu się, z dysleksją (BrainBoy Universal Proffesional - BUP), a także urządzenie umożliwiające ćwiczenia relaksacyjne, które bazuje na zmienności rytmu serca (emwave pc).

Placówka dysponuje komputerowym programem „Widzę” i „Słyszę” do badania wzroku i słuchu oraz cyfrowym korektorem mowy do terapii osób jąkających się, a także wieloma programami komputerowymi do pracy z dziećmi i młodzieżą. Szczególnie istotne jest wyposażenie w Platformę do Badań Zmysłów, która umożliwia wcześnie i dosyć dokładnie wykryć zaburzenia w zakresie funkcjonowania wzroku i słuchu.

Naszą kadrę stanowią pracownicy posiadający wyższe wykształcenie i stale podnoszący swoje kwalifikacje.