Pracownicy Poradni zapraszają rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do uczestnictwa w grupie wsparcia.

  • Głównym celem spotkań będzie dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, udzielanie sobie wzajemnego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Poradni lub telefoniczne pod numerem (82) 5668088.

Termin realizacji –  po zebraniu grupy.