Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet

Zajęcia będą realizowane przez wykwalifikowanego pracownika policji. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu (częstotliwość, dzień i godziny spotkań do ustalenia po utworzeniu grupy).

Zajęcia adresowane są do:

- kobiet mieszkających w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience (tj. gm. Białopole, Dubienka, Dorohusk i Żmudź oraz gminy Kamień, Leśniowice i Wojsławice  oraz sołectwa gminy Chełm (Koza Gotówka, Srebrzyszcze, Strupin Mały, Strupin Duży, Strupin Łanowy, Pokrówka, Rożdżałów, Rożdżałów Kolonia, Krzywice, Krzywice Kolonia).

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Poradni lub telefoniczne pod numerem (82) 5668088. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji – po zebraniu grupy.