Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach zaprasza na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w godzinach preferowanych przez zebraną grupę (przed lub popołudniowych), na terenie tutejszej poradni, w grupie do 12 osób. Będzie to cykl 10 spotkań 2-3 godzinnych, w trakcie których uczestnicy zgromadzą wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Tematy spotkań:

  1. Jak stawiać dziecku granice.
  2. Jak i kiedy nagradzać i chwalić.
  3. Jak tłumaczyć, a nie karać.
  4. Jak zachęcać do współpracy.
  5. Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć.
  6. Jak sprawiać by dziecko było bardziej samodzielne.
  7. Jak wspomagać rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym.

Warsztaty są adresowane do:

  • rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku, które uczęszczają do szkół w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach (tj. gm. Białopole, Dubienka, Dorohusk i Żmudź oraz gminy Kamień, Leśniowice i Wojsławice  oraz sołectwa gminy Chełm (Koza Gotówka, Srebrzyszcze, Strupin Mały, Strupin Duży, Strupin Łanowy, Pokrówka, Rożdżałów, Rożdżałów Kolonia, Krzywice, Krzywice Kolonia),
  • rodziców i opiekunów dzieci nieuczących się, ale zamieszkałych na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach, Pławanice 75, 22-113 Kamień lub telefoniczne pod numerem (82) 5668088

Termin realizacji - w zależności od utworzenia grupy.

Zapraszamy!!!