• Podaje się do publicznej wiadomości, że 30 czerwca 2020r. Rada Powiatu w Chełmie podjęła uchwałę Nr XV/111/2020 w sprawie wyłączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience z Zespołu Szkół w Dubience z dniem 31 sierpnia 2020 r., załącznik Nr XV_111_2020 (plik w formacie PDF, 487 KB)
  • Podaje się do publicznej wiadomości, że 30 czerwca 2020r. Rada Powiatu w Chełmie uchwałą Nr XV/112/2020 podjęła zamiar przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubience w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pławanicach, załącznik Nr XV_112_2020 (plik w formacie PDF, 1,5 MB)