O osobie wysoko wrażliwej mówimy wtedy, gdy posiada ona taką cechę temperamentu, która w języku specjalistów nazywa się wrażliwością przetwarzania sensorycznego. Jest to cecha opisująca różnice międzyludzkie we wrażliwości na środowisko, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Aron wyróżniła cztery aspekty wysokiej wrażliwości:

 1. D – głębokość przetwarzania
 2. O– łatwość ulegania przestymulowaniu
 3. E – reaktywność emocjonalna połączone z empatią
 4. S – wyczulenie na subtelne bodźce

Ad a) Głębokość przetwarzania: to nic innego, jak dokonywanie dogłębnych analiz. Dzieci wysoko wrażliwe dłużej się zastanawiają niż ich rówieśnicy. Są sumienne w działaniu, intensywniej przeżywają uczucia, przewidują różne scenariusze często niekorzystne dla siebie.

Ad b) Łatwo ulegają przestymulowaniu: dzieci wysoko wrażliwe zauważają wszystko co nowe, doskonale obserwują świat, błyskawicznie potrafią wypunktować to, co jest nie tak w związku z tym szybciej się męczą psychicznie, fizycznie niż dzieci, które odbierają ze środowiska znacznie mniejszą ilość bodźców.

Ad c) Reaktywność emocjonalna połączona z empatią: wysoko wrażliwe dzieci silnie reagują emocjonalnie na pozytywne i negatywne bodźce z otoczenia.

Ad d) Wyczulenie na subtelne bodźce: dostrzegają takie rzeczy, których większość rówieśników nie zwróciłoby nawet uwagi.

            Dzieci wysoko wrażliwe to 20% populacji dzieci. Są to dzieci, które nie znoszą ograniczeń oraz nie działają na nie metody behawioralne. Stawianie im warunków zwyczajnie się nie sprawdza. Z uwagi na swoje zachowanie i głębokość przetwarzania najczęściej dostają etykietę uparte.

            Są doskonałymi obserwatorami świata, cechuje je wysoka autorefleksja. Dzieci wysoko wrażliwe reagują nawet somatycznie. Są to dzieci czułe na narzucanie gorsetu społecznego – porównania do innych są dla nich dotkliwe. Warto pamiętać, że WWD reagują inaczej. Ich układ nerwowy jest bardziej wrażliwy niż ich rówieśników. Przywiązują uwagę do spełniania oczekiwań innych i płacą dużą cenę za to. Zabiegają, żeby być lubiane i przyjęte. Są szczególnie łase na dobre słowo. Nie trzeba dużo, wystarczy pochwała. Ktoś może zapytać, czy to nie pułapka? W przypadku dzieci wysoko wrażliwych nie da się tych dzieci zepsuć. Wystarczy 1 kara, żeby zapomniało o poprzednich nagrodach. Mogą mieć pięć ocen bardzo dobrych, ale jak zdarzy się jedna ocena dostateczna to wszystko zostaje anulowane. Jak w grze- cofasz się na pole start bez względu, jak daleko doszedłeś.

Dzieci wysoko wrażliwe mają tendencję do perfekcjonizmu. Rodzice i nauczyciele muszą to kontrolować, obniżać ich własne wymagania. Nie wystarczy powiedzieć: „ale ja od ciebie tego nie oczekuję”, ponieważ w ich przypadku jest to niewystarczające. Należy je uczyć, że wystarczy być dobrym, a nie wybitnym.

WWD to nie dzieci posiadające deficyty. To po stronie rodziców i nauczycieli leży nauczenie się oraz dzieci, że one tak mają i że to nie jest zaburzenie.

Jak wspierać WWD?

Należy dostosować dziecko do drogi, aby umiało poruszać się po tym świecie.

 

 • Należy zadbać o poczucie bezpieczeństwa jednocześnie nie zamykając się na rozwój. To nie są wykluczające się dążenia, ponieważ można dbać o bezpieczeństwo i jednocześnie stawiać wyzwania.
 • Nie należy stwarzać specjalnych warunków.
 • Chronić przed nadużyciem.
 • Szanować emocje, nie przekonywać na siłę do przełamania lęku.
 • Cierpliwie odpowiadać na zadawane pytania.
 • Wprowadzać zmiany stopniowo. Uważać na niespodzianki.
 • Rozpoznawać co dziecku daje poczuci bezpieczeństwa i starać się mu to zapewnić.
 • Odpowiadać na zainteresowania dziecka, nie przesadzać z obowiązkami.
 • Tworzyć przestrzeń do odpoczynku.
 • Akceptować wycofanie się z aktywności, które przeciążają.
 • Rozumieć, że to co cieszy inne dzieci, wysoko wrażliwe niekoniecznie musi.
 • Zaspokajać potrzeby dziecka na bieżąco, by nie doprowadzić do frustracji.
 • Dawać dzieciom prawo do odmowy.
 • Zrozumieć z czego wynikają odmienne zachowania i trudności w odnalezieniu się w danej sytuacji.
 • Dawać przykład- mówić o sobie, swoich potrzebach, emocjach.
 • Zachować ostrożność w stosowaniu komunikatów negatywnych, wiedząc, że WWD może odnieść je do siebie i ocenić siebie jako nieudacznika.
 • Zrozumieć, że zachowania dziecka wynikają z doświadczania świata a nie ze złośliwości czy rozpieszczenia.
 • Sprawić, by odkryło dla siebie jakiś ważny obszar (zainteresowania), które je zaangażuje i w którym będzie się czuło dobrze.
 • Wzmacniać w dziecku umiejętność „odpuszczania” sobie.
 • Doceniać zamiłowanie do porządku, systematyczności, planowania.
 • Nie wzmacniać perfekcjonizmu. Pokazywać, że wartościowe nie znaczy perfekcyjne, a zwyczajność również zasługuje na docenienie.
 • Nie oczekiwać rozległych kontaktów.
 • Uczyć relacji dojrzałych, opartych na wzajemności, chroniących dziecko przed manipulacją.
 • Chronić empatię dziecka. Starannie dobierać treści wykorzystywane w dydaktyce.
 • Akceptować potrzebę samotności.