ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa

http://www.adhd.info.pl

Centrum logopedyczne

http://www.logopedia.pl

Instytut Psychologii Zdrowia

http://www.psychologia.edu.pl

Kuratorium Oświaty w Lublinie

http://www.kuratorium.lublin.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl

Ortograffiti

http://www.ortograffiti.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji

http://www.ore.edu.pl

Polskie Towarzystwo Dysleksji

http://www.ptd.edu.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

http://www.ptp.org.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym

http://poradniarejowiec.ehost.pl

Pracownia Testów Psychologicznych

http://www.practest.com.pl

Strefa FASD

Fastrygujemy system

http://www.fas.edu.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl